Disclaimer

Aansprakelijkheid

For-rest Glamp betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@forrestglamp.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

For-rest Glamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.